Ka Tisa ge Tata Jesucristuha

Gjuha: Zapotec: Yareni

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.