God Ye Weng Karadmo

Gjuha: Yongkom

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved