Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan

Gjuha: Tawallammat Tamajaq

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015