Kitab Injil (The New Testament)

Gjuha: Tausug

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.