Taupota Mark

Gjuha: Taupota

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.