ฉบับ1971

Gjuha: ไทย

Version Information

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1971 Thailand Bible Society