Naˀinbí Sedó Yôesiví Tu̖u̖ / Nanbí Sedó Jôesiví Tun

Gjuha: Tewa (USA)

Version Information


Të dhënat e të drejtave të autorit