परमेश्वरला बचन छार कबुल

Gjuha: Eastern Tamang

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit