Mak Osɨrisira Akaman Aghuuŋ ko Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi

Gjuha: Sepen

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Mak Osɨrisira Akaman Aghuuŋ [Mark]

© 2006 Bible Society of Papua New Guinea

Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi [Acts]

© 2010 Pioneer Bible Translators