Kalderash Ruth 1979

Gjuha: Romané

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Kalderash Ruth © Swedish Bible Society, 1979.