Yesu Xolac

Gjuha: Patep

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.