Ti itan ni̱x in kjuako - salmo ko proverbio

Gjuha: San Juan Atzingo Popoloca

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.