Thi Jian Juajnee Jesucristo

Gjuha: San Marcos Tlalcoyalco Popoloca

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.