Got orhe meng brak ban

Gjuha: Oksapmin

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.