WURUBURƐ NOMBIA KPAAKPAA NƆƆKEBAKESEE WƆLE

Gjuha: Delo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators 2006