Binga Ewamei Isu Keriso Da Jawo Da

Gjuha: Ewage-Notu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit