La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

Gjuha: Nakanai

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.