Kawawaŋgalen Tâtâ Alakŋaŋ

Gjuha: Nabak

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.