Zacatepec Mixtec NT

Gjuha: Santa María Zacatepec Mixtec

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.