Evangelhos em Mirandês

Gjuha: Mirandese

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Evangelhos em Mirandês © Sociedade Bíblica, 2014