Te Paipera Tapu

Gjuha: Māori

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

(c) Ngā Ringa Hāpai i te Paipera Tapu ki Aotearoa 1952, 2012

(Bible Society New Zealand inc. 1952, 2012)

Maps (c) United Bible Societies 1976, 1978