Yaubada ena vona gwalagwalana

Gjuha: Molima

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit