Maŋkekerisiere Biŋe Quraŋ Jojofo Gariine

Gjuha: Mape

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.