Mejəwey-mey Mawiya

Gjuha: Mofu-Gudur

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators, 2007