Livulu lya Shukulu Kalunga

Gjuha: Mbunda

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©The Bible Society of Zambia, 2006