Dibabawon Manobo texts

Gjuha: Dibabawon Manobo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc., all rights reserved.