Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

Gjuha: Western Bukidnon Manobo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.