Revised Luganda Bible

Gjuha: Luganda

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Bible Society of Uganda