Sangola Eenyakune

Gjuha: Lobala

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

ACOTBA-SUBO en collaboration avec © 2018, Wycliffe Bible Translators, Inc.