Limbum New Testament

Gjuha: Limbum

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

@ Bible Society of Cameroon