Sahou ta Kindrei

Gjuha: Nyindrou

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.