Yɔɔ́sɔɔ́sɔ yí Bumbénú (Cameroun)

Gjuha: Nomaande

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, 2008