ʼWʋsuslolue loluu ʼsɛbhɛ

Gjuha: Kouya

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit