Kwanga New Testament

Gjuha: Kwanga

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.