Tar le Lubba ke tar Kabba

Gjuha: Kaba

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.