Iesu Keliso Hotoe Tumu

Gjuha: Mountain Koiali

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1981, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.