Anumayamoʼa haegafa alino hagelafilatenea kea

Gjuha: Kanite

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.