Na-kel-gati-an Veveu — Nasoruan siGot len nasoruan ta Uluveu

Gjuha: Maskelynes

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit