New Testament

Gjuha: Kabiyè

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit