No vayo a Testamento

Gjuha: Ivatan

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.