Karoli Bible 1908

Gjuha: Magyar

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit