Fulfulde DC Bible

Gjuha: Adamawa Fulfulde

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Bible Society of Cameroon 2013