Itou Nomo Hilou Beele

Gjuha: Ogea

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.