King James Version

Gjuha: English (British)

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

King James Version 1611 (Authorized Version). Copyright status: UK English with BFBS additions © 2011 British and Foreign Bible Society; Crown Copyright in UK