Bibulu Jinmiire ni

Gjuha: Djimini Senoufo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

 © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.