ꞌBuuk cĩ Thõõth cĩ Nyekuc

Gjuha: Didinga

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc., All rights reserved.