Djesuwuruy ŋuwakurru dhäwu Mäkkuŋ wukirriwuy Mäk

Gjuha: Dhangu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc.