Goãmʉ Yare Wereripʉ

Gjuha: Desano

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc.