Al Kuruŋyen Mere Igiŋ

Gjuha: Gwahatike

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit