Las Escrituras en Ashéninka Ucayali del Sur del Perú

Gjuha: South Ucayali Ashéninka

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators, Inc.